алгебра

алгебра sh. алгебри (учебници по алгебра) f. algjebër: елементарна алгебра algjebra elementare.