алеја

алеја sh. алеи f. 1. rrugë e mbjellë anëve me drurë, shëtitore. 2. rrugicë kopshti.