алијанса

алијанса sh. алијанси f. aleancë: света алијанса aleanca e shenjtë (Rusia, Austria dhe Prusia).