алтан

алтан sh. алтани m. 1. alltën, ar, flori. 2. monedhë e artë; pesëlirëshe e vjetër turke.