алхемија

алхемија f. alkimi: алхемијата цветаше во средниот век alkimia lulëzonte në mesjetë.