анонимен

аноним/ен, -на, -но mb. anonim, i panjohur (me emër): анонимен автор autor anonim; анонимно писмо letër anonime.