антика

антика f. 1. antikitet (periudhë e kulturës së Greqisë dhe Romës së Vjetër). 2. lashtësí. 3. an­ti­kë, send i vjetër dhe i rrallë me vlerë.