антилопа

антилопа sh. антилопи f. zool. antilopë (gjitar i egër): кожа од антилопа lëkurë antilope.