апетит

апетит sh.апетити m. oreks; ëndje: имам апетит kam oreks (për të ngrënë).