арно2

арно2 as. e mira: *со арно me të mira; *од арно да не куртулиш e mira (e mbara) të priftë; за твое арно për të mirën tënde.