арома

арома sh. ароми f. aromë, erë e mirë: пријатна арома aromë e këndshme.