архива

архива f. arkiv (zyrë ku ruhen aktet e një sipërmarrjeje etj.): архива на нашето училиште arkivi i shkollës sonë.