архив

архив sh. архиви m. 1. arkiv (si institucion). 2. ndërtesa e këtij institucioni: историски архив arkivi historik. 3. tërësi e dokumenteve arkivore.