ар

ар m. mat. ar (njësi për matjen e sipërfaqes e barabartë me 100m2): купив 5 ари плац bleva një truall 5 arësh.