асоцијативен

асоцијатив/ен, на, но mb. 1. shoqërues; bashkues. 2. mat. asociativ, veti e shoqërimit: асоцијативен закон veti e shoqërimit.