африкат

африкат sh. африкати m. gjuh. afrikate: гласот џ е африкат tingulli xh është afrikate.