Бадник

Бадник m. sh. Бадници kish. natë (e) buzmi(t), natë në vigjilie të kërshëndellave.