бакне

бакне pf. бакнува impf. puth (dikë): ја бакнува невестата e puth nusen.