бара2

бара2 impf. kërkoj: детето бара да му раскажам приказна секоја вечер fëmija kërkon t`i shpjegoj përrallë çdo natë.