барем

барем ndajf. 1. të paktën, së paku. 2. bile, aq më shumë, aq më tepër. 3. madje: барем ти да дојдеше madje ti të vije.