басна

басна sh. басни f. përrallëz, fabul: Еж во суви лисја е басна Iriqi në fletë të thata është fabul.