баснописец

баснописец sh. басописци m. fabulist: Езоп е најголемиот баснописец на античкото време Ezopi është fabulisti më i madh i kohës antike.