бања1

бања1 sh. бањи f. 1. banjë, llixhë: Дебарски бањи Banjat e Dibrës. 2. banjë (shtëpie): ја реновирав бањата e renovova banjën.