безумен

безум/ен, -на, -но mb. 1. i marrë, i çmendur, i trentë. 2. marrak, marroq, torollak.