бекне

бекне pf. dhe бекнува impf. jokal.vet.vetaIII blegërin, blegëron (delja): овцата бекна delja blegëroi.