белило

белило sh. белила as. të bardhët: невестинско белило и црвило të bardhët e të kuqtë e nuses.