белковина

белковина sh. белковини f. të bardhët e vezës (e bardha e vezës); albuminë.