бискуп

бискуп sh. бискупи m. ipeshkëv (që i përgjigjet rangut të peshkopit orthodoks).