благодарејќи

благодарејќи ndajf. благодарејќи на него, победивме falë atij, fituam.