блеска

блеска impf. jokal. vet.vetaIII 1. shndrit. 2. shkëlqen: *се што блеска не е злато çdo gjë që shkëlqen nuk është ari.