бодеж

бодеж sh. бодежи m. therje: чувствувам бодежи во градите ndiej therje në gjoks.