божји

божј/и, -а, mb. fet. 1. i perëndisë (zotit): бож­ја работа punë e perëndisë. 2. десетте божји заповеди dhjetë urdhërat e perëndisë; *мајка божја shënmëria; син божји Jezu Krishti.