боцне

боцне pf. боцнува impf. I kal. shpoj, thumboj, ther. II vetv. се боцне/се боцнува thumbohem, shpohem, therem: се боцнав на еден трн u shpova në një ferë.