брак

брак sh. бракови dhe брака m. martesë, kurorë (me ceremoni): законски брак martesë e ligjshme.