брани

брани impf. I kal. mbroj: ја бранам татковината mbroj atdheun. II vetv. се брани mbrohem: се брани со факти mbrohet me fakte.