бришалка

бришалка sh. бришалки f. 1. leckë (për të fshirë). 2.fshi­rëse, gomë.