буен

бу/ен, -јна, -јно mb. 1. i vrullshëm. 2. i kërthndezur: бујна младост rini e vrullshme.