бура

бура sh. бури f. 1. stuhi, furtunë, shtrëngatë, duhi. 2. fig. ngjarje e shoqëruar me pasoja të rënda.