важи

важи impf. 1. vlej: овој до­говор важи еден месец kjo kontratë vlen një muaj. 2. njoh: овој човек важи за многу чесен ky njeri njihet si njeri shumë i ndershëm. 3. dakord (në rregull): ќе дојдеш со мене? -важи (доаѓам). a do të vish me ne? – dakord (do të vij).