валка

валка impf. ndyj, përlyej, fëlliq: ми ја валка кошула­та po ma ndynë këmishën.