вдовец

вдовец sh. вдовци m. vejan, vejush; i ve: му умре сопругата, рано стана вдовец i vdiq e shoqja, herët mbeti i ve (vejan a vejush).