веавица

веавица sh. веавици f. fërfëllizë, stuhi me borë të imët: нè фати веавица на сред пат na zuri fërfëlliza në mes të rrugës.