вежбанка

вежбанка sh. вежбанки f. fletore për ushtrime: вежбанка по математика fletore ushtrimesh nga matematika.