Велигден

Велигден m. fet. pashkët: *не е секој ден Велигден për ditë (nuk bëhet bajram) nuk festohen pashkët.