вел

вел sh. велови m. 1. vel (pëlhurë e tejdukshme). 2. shami e madhe dhe e tejdukshme me të cilën nuset dhe gratë e mbulojnë fytyrën.