венчален

венчал/ен, -на, -но mb. (i) kurorë­zimi(t), që i përket kurorëzimit: венча­лен фустан fustan ku­r­o­rëzimi.