веројатен

веројат/ен, -на, -но mb. i gjasshëm, që ka gjasa të ndodhë; i mundshëm: веројатна случка ndodhi e gjasshme (e mundshme).