весели

весели pf/impf. I argëtoj, dëfrej, zbavit (dikë); II vetv. се весели argëtohem, dëfrehem, zbavitem; јас плачам, а ти се веселиш unë po qaj, e ti po argëtohesh.