вечера1

вечера1 sh. вечери f. darkë: дојди на вечера! eja në darkë! свечена вечера darkë solemne.