викотница

викотница sh. викотници f. многу викотници за ништо shumë zhurmë për asgjë.